In de LekkerParkeren app onder het tabblad account kun je jouw profiel aanpassen en wijzigen. Hierin is ook de optie om jouw e-mailadres te wijzigen.