Privacy Policy

Privacyverklaring Guestpark B.V.
Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Guestpark. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren, onze producten en diensten aan je te leveren en om je te informeren over onze producten en diensten, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze Diensten
Guestpark biedt een betaaloplossing wanneer je op de openbare weg of in parkeergarages parkeert. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke
parkeerervaring te kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft je direct, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt of een parkeeractie uitvoert via onze mobiele applicatie. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via jouw apparaten, door de interactie met onze diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten personaliseren en verbeteren.
Wanneer je bij LekkerParkeren een account aanmaakt, een parkeeractie uitvoert of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

• Voor- en achternaam;
• Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
• Het kenteken van je voertuig;
• E-mailadres;
• Je woonadres;
• Je locatiegegevens;
• IP-adres;
• Telefoon-ID;
• Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
• Inlogcode en gebruikersnaam van het gemeentelijk aanmeldsysteem;
• Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
• Bedrijfsregistratienummer (indien van toepassing).

Derde Partijen
We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

• Beheerders en exploitanten van parkeerplaatsen en -garages, zoals gemeentes, spoorwegen, luchthavens, ziekenhuizen en universiteiten. Indien van toepassing, delen deze partijen gegevens over jouw parkeeracties zodat wij jouw parkeertransacties kunnen faciliteren. Deze informatie bestaat uit je kenteken, parkeerlocatie, parkeertarief en de start- en stoptijd van jouw parkeeractie.
• Beheerders van parkeerapparatuur (bijv. parkeermeters) en systemen die kentekens herkennen (bijvoorbeeld in garages), zodat je parkeeractie kan worden geïdentificeerd en geregistreerd. Diensten waarbij automatische kentekenplaatherkenning plaatsvindt, zijn uitsluitend van toepassing als je je voor deze dienst hebt aangemeld.
• Onze klanten uit de private en publieke sector gebruiken onze parkeerdiensten voor hun personeel. Indien je werknemer bent van een organisatie die gebruik maakt van deze dienst, ontvangen we van jouw werkgever een uniek kenmerk (dit kan je naam, je automerk/type of personeelsnummer zijn), je mobiele telefoonnummer en het kenteken van je voertuig. Aan de hand van deze informatie kun je vervolgens jouw eigen account creëren. Deze gegevens maken het mogelijk dat je van onze diensten gebruik maakt vanuit het account van je werkgever.

Cookies en soortgelijke technologie
Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies, pixels en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen).
Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren.
Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren jouw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Het gebruik van deze technologieën en de verzamelde gegevens wordt uitgebreid beschreven in ons Cookiebeleid. Je kunt je cookievoorkeuren altijd zelf via je browserinstellingen beheren.

Apparaat en locatie
Indien je deze functie hebt geactiveerd in jouw mobiele telefoon en app-instellingen, ontvangen we gegevens over jouw locatie. We gebruiken deze informatie om jouw parkeeracties te verifiëren en te faciliteren. Met behulp van deze informatie kunnen wij je ook helpen om jouw parkeerlocatie vast te stellen en je te waarschuwen wanneer je vergeet je parkeeractie te eindigen. Via je instellingen kun je eenvoudig je voorkeuren wijzigen.

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?
We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken jouw persoonsgegevens om je de parkeer-gerelateerde producten en diensten van jouw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om betaling van parkeerkosten te faciliteren, parkeertransacties te verwerken en om je parkeerstatus met de relevante controlerende instanties te communiceren.

Klantenservice. We gebruiken jouw informatie om je te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, of andere elektronische media. Zo ontvang je van ons facturen en kunnen wij met je communiceren om je account te bevestigen, je parkeerherinneringen te sturen, problemen op te lossen en om je uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Marketing. We willen je graag via e-mail, of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten, of die van andere bedrijven (voor zover je hiervoor toestemming hebt verleend). Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken jouw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we jouw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we jouw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met je af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien je problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals je naam, kenteken en klant-ID, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken je persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken je gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
We delen jouw persoonsgegevens met derden zoals gemeentes, beheerders van
parkeerplaatsen, leveranciers (hosting providers, klantenservice en e-marketing), klanten (bijv. zakelijke klanten/werkgevers of parkeervergunninghouders door het delen van uw kenteken voor het aanmelden en starten van uw parkeeractie) en andere partners, afhankelijk van je locatie en de diensten die je gebruikt. We delen jouw gegevens:

• Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze partnerdiensten mogelijk te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uit kunnen voeren van parkeertransacties, het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het met jou kunnen communiceren in verband met onze diensten;
• Voor parkeercontroles, waarbij we jouw parkeerstatus communiceren met de beherende instanties zoals gemeentes. In die gevallen worden je kenteken, locatiecode en start- en eindtijd van je parkeertransactie gedeeld (deze worden in het geval van parkeren op grond van de bezoekersparkeervergunning ook gedeeld en zichtbaar voor de vergunninghouder);
• In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
• Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
• Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet voor je parkeeracties hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;
• Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
• Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
Voor hosting en onderhoud worden jouw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor in Nederland Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een
land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van jouw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Indien je jouw account gedurende 18 maanden niet gebruikt, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van jouw accountinformatie bijvoorsbeeld om je over onze producten en diensten te informeren. Je account wordt dan gearchiveerd zodat je het op ieder gewenst moment weer kunt heractiveren, mocht je in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken.
Indien je jouw account wilt opzeggen, vragen we je contact op te nemen met onze klantenservice. Na opzegging verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens
Via jouw persoonlijke account kun je je persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken. Hoe je deze persoonsgegevens kunt inzien of beheren, is afhankelijk van de producten en diensten die je gebruikt. Als je bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt
inzien, corrigeren of wissen, als je een kopie van jouw persoonsgegevens wilt of als je een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kun je contact opnemen met onze Helpdesk via ons webformulier. We reageren binnen 7 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:
• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
• De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde
bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld 
i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; 
ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling;
i
ii) ter archivering van informatie over jouw account zodat je dit op een later tijdstip kunt heractiveren; iv) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of 
v) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;

• De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
• De verwerking die noodzakelijk is om taken van openbaar belang te ondersteunen, bijvoorbeeld om parkeerwachters te helpen bij het verifiëren van de geldigheid van een parkeeractie of parkeervergunning;
• Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid
van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten
Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen via het webformulier. Je kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) it@lekkerparkeren.nl
Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit
LekkerParkeren is een merk van Guestpark B.V. gevestigd te Amsterdam, Peelstraat 31, 1079 RN, en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 72041439. De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van
persoonsgegevens vinden in principe centraal plaats bij Guestpark B.V., die als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens optreedt.

In bepaalde gevallen verwerken we ook gegevens ten behoeve van derden, bijvoorbeeld gemeentes in het kader van de handhaving van parkeerbeleid en parkeervergunningen, of onze B2B-klanten die parkeertransacties van hun medewerkers willen faciliteren.

LekkerParkeren

Met LekkerParkeren delen wij het gemak van mobielparkeren en voegen daar kortingen en gratis diensten aan toe.

LekkerParkeren betekent voor iedereen in Nederland “Parkeren met een glimlach”.

Informatie

Volg Ons